Politik

Samsøs styrke er de mennesker, der bor her.

Svagheden er Samsøs beskedne størrelse, målt på antal borgere. Efter strukturreformen er Samsø én af de meget få, helt små kommuner. Opgavernes mængde og karakter er ganske omfattende - også for større kommuner end Samsø. Derfor er det vigtigt at have et skarpt øje på kommunens faglige bæredygtighed.

Kommunens økonomiske bæredygtighed var under stærkt pres i årene efter finanskrisen i 2008. Det pres er lettet lidt, blandt andet fordi Folketinget er blevet mere opmærksom på yderområdernes betydning og behovet for at sikre deres levedygtighed - også økonomisk. Det er dog stadig af stor betydning for det årlige budget, at Samsø Kommune indtil nu har modtaget ekstra midler.

Fælleslisten Samsø mener, at det er nødvendigt fortsat at skabe udvikling på Samsø.for at kunne bevare Samsø som et selvstændigt samfund. I den sammenhæng er vi afhængige af midler udefra - projektmidler, fonde m.v. Det er afgørende for, hvordan Samsø udvikler os, at vi har en konstant og konstruktiv samtale om, hvor vi gerne vil hen på kort og lang sigt. Ellers bliver det en styrende faktor, hvor vi fra tid til anden kan finde midler.

Det er afgørende, at vi som samfund stadig er et sted, folk udefra har lyst til at slå sig ned og tage del. Sammensætningen i Samsøs befolkning er skæv, og hvis vi fremover skal kunne løse bare de mest grundlæggende opgaver som at passe børn, syge og gamle, er tilflytning nødvendig.

Det enestående ved Samsø er dens natur og historie. Og geografien gør Samsø til en afgrænset størrelse - noget i sig selv - for både fastboende og folk udefra, uanset om vi kan blive ved med at være en administrativ enhed eller ej.

Tilbage