Politik

Samsøs styrke er de mennesker, der bor her. Svagheden ligger i, at strukturreformen har haft til formål at skabe større og stærkere kommuner. Det har vist sig, at opgavernes mængde og karakter er omfattende - også for større kommuner end Samsø. Derfor er det rimeligt at se åbent og kritisk på, om vi skal forblive en selvstændig kommune.

Fælleslisten Samsø har ikke som erklæret mål at blive lagt under Aarhus kommune. Men meget tyder på, at det kan blive vanskeligt for os som selvstændig kommune fortsat at skabe udvikling på Samsø. Vi mener, at den udvikling er en forudsætning for at bevare Samsø som et selvstændigt samfund, og derfor ønsker vi, at andre muligheder skal undersøges og danne et reelt grundlag for diskussionen.

Det enestående ved Samsø er dens natur og historie. Og geografien gør Samsø til en afgrænset størrelse - noget i sig selv - for både fastboende og folk udefra, uanset om vi er en administrativ enhed eller ej.

Tilbage