Mærkesager

Passagerfærge til Aarhus
Samsø skal sikres som et selvstændigt samfund hele året. Vi mener at en direkte færge mellem Samsø og Aarhus er helt nødvendig, hvis vores samfund skal fortsætte den gode udvikling, vi har set de seneste år. Der bliver stærkt brug for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og tilflyttere.

Samsø får brug for endnu mere udveksling med fastlandet. Derfor arbejder vi for en passagerfærge direkte til Aarhus, så det er muligt at bo på den ene side af vandet og arbejde eller uddanne sig på den anden.

Medmenneskelighed og gensidig respekt
De stærkeste hjælper de mindre stærke. Som borger på Samsø skal vi kunne stole på at få hjælp, når vi ikke kan klare os selv.

Børne- og ungekultur
Børne-ungekulturen skal have særlig opmærksomhed. Vi vil bl.a. styrke det musiske og kreative miljø.

Erhverv
Iværksætteri og rammer for erhvervslivet er vigtig for bosætning. Det skal være attraktivt at skabe og drive virksomhed på Samsø. Vi vil arbejde for et lokalt væksthus som samlingspunkt for Samsøs erhvervsliv og netværk.

Økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed
Vi skaber udvikling i erhvervene og fortsætter omstillingen til et bæredygtigt samfund. Det gør vi i et bredt samarbejde kommunen, institutioner og borgere imellem.

Samsøs udvikling er et fælles anliggende. Derfor skal kommunal- bestyrelsen gøre det enkelt for borgerne at følge med i og tage del i lokalpolitiske forhold. Det vil bl.a. sige løbende orientering om stort og småt, tydelige forløb frem til beslutninger, en klar og defineret fordeling af kompetencer og ansvar - og ikke mindst: en åben debat med fokus på sagen.

Tilbage