Fælleslisten Samsø

Fælleslisten Samsø er en lokalliste, der ikke er knyttet til et politisk parti.

Vi startede som en kaffeklub - en gruppe mennesker, der gerne ville drøfte politik. Vi fandt, der var behov for at se på Samsøs muligheder i fremtiden med nye øjne. Derfor ville vi have afdækket, om en nærmere tilknytning til Aarhus kunne bringe udvikling til Samsø. Ved valget i 2009 fik vi en repræsentant i kommunalbestyrelsen, men der har ikke været opbakning til at tage den debat.

I mellemtiden har vi organiseret os som en forening med vedtægter og bestyrelse. Begge dele kan du finde her.

Kontakt os, hvis du vil være med i vores snak. Vi holder møde cirka en gang om måneden.


Frits Andersen litfa@cc.au.dk

Inge-Dorthe Larsen auidl@samsoe.dk

Karen Poulsen labyrint@mail.dk

Mette Kramer mk@kramermanagement.dk

Steen Brorsen sbrorsen@post6.tele.dk

Tilbage