Fælleslisten Samsø

Fælleslisten Samsø er en lokalliste, der ikke er knyttet til et politisk parti.

Vi startede som en kaffeklub - en gruppe mennesker, der gerne ville drøfte politik. Vi fandt, der var behov for at se på Samsøs muligheder i fremtiden med nye øjne. Derfor ville vi have afdækket, om en nærmere tilknytning til Aarhus kunne bringe udvikling til Samsø. Ved valget i 2009 fik vi en repræsentant i kommunalbestyrelsen, men der har ikke været opbakning til at tage den debat.

Tiden efter valget har været præget af særdeles stram økonomi. Også andre kommuner har måttet spare, men det er blevet stadig mere mærkbart på Samsø, at strukturreformen er indrettet på, at kommuner skal være store - ikke små. Det er overordentligt svært at finde midler nok til egentlig udvikling.

Spørgsmålet står altså stadig åbent, endda mere påtrængende end i 2009. Målene i den gældende strategi for erhverv og bosætning i Samsø Kommune er fastholdt, men i mellemtiden er vi blevet færre indbyggere på Samsø, og antallet af arbejdspladser er faldet. Derfor er det mindst lige så vigtigt nu som dengang at drøfte tingene åbent og finde nye veje at gå.

I mellemtiden har vi organiseret os som en forening med vedtægter og bestyrelse. Begge dele kan du finde her.

Kontakt os, hvis du vil være med i vores snak. Vi holder møde cirka en gang om måneden.


Frits Andersen litfa@cc.au.dk

Inge-Dorthe Larsen auidl@samsoe.dk

Karen Poulsen labyrint@mail.dk

Mette Kramer mk@kramermanagement.dk

Steen Brorsen sbrorsen@post6.tele.dk

Tilbage