Samsø kommunes befolkningstal
Befolkningsudvikling 1997 - 2017
AntalKurven viser befolkningstallet på Samsø månedsvis i perioden september 1997 til oktober 2017.

Udsvingene skyldes hovedsagelig til- og fraflytning af sæsonarbejdere indenfor turisme og landbrug.

Kilde: Samsø kommunes månedlige opgørelse over befolkningstallet.


Fælleslisten mener:

I en udarbejdet ø-analyse blev det i 2005 vurderet, at Samsø, sammenlignet med det øvrige land, har brug for 150 nye velfungerende familier.

Det er Fælleslistens holdning, at den eneste vej til øget og stabil bosætning på Samsø går gennem tættere tilknytning til Århus med en daglig pendlerforbindelse.

Tilbage