Samsø kommunes befolkningstal
Befolkningsudvikling 1997 - 2013
AntalKurven viser befolkningstallet på Samsø månedsvis i perioden september 1997 til november 2013.

1. oktober 2013 er befolkningstallet på 3773, det laveste nogensinde på Samsø.

Der er en faldende tendens gennem hele perioden. Udsvingene skyldes hovedsagelig til- og fraflytning af sæsonarbejdere indenfor turisme og landbrug.

Kilde: Samsø kommunes månedlige opgørelse over befolkningstallet.


Fælleslisten mener:

I en udarbejdet ø-analyse blev det i 2005 vurderet, at Samsø, sammenlignet med det øvrige land, har brug for 150 nye velfungerende familier. På trods af massive bosætningskampagner er det ikke lykkedes at vende udviklingen i en stabil retning.

Det er Fælleslistens holdning, at den eneste vej til øget og stabil bosætning på Samsø går gennem tættere tilknytning til Århus med en daglig pendlerforbindelse.

Tilbage